A | A | A
Last updated: 04.04.2014 //

Under statspartsmøtet til verdensarvkonvensjonen i november 2013, ble det opprettet en uformell arbeidsgruppe, ledet av Norge og Dankert Vedeler, hvis mål var å revidere retningslinjene for hvordan nye medlemmer skal velges til komitéen. Gjennom flere år har det blitt uttrykt bekymring for at det ikke finnes noen garanti for at alle verdens ulike regioner til enhver tid er representert. Denne...

Read more
Last updated: 04.04.2014 //

Den internasjonale krisen siden 2008 har satt OECD-landene på mange prøver. OECD, som organisasjon, forutså ikke krisen, men forsøker å bli bedre på det de er gode på og fornye seg på andre områder. «Bedre politikk for bedre liv» er slagordet til OECD, men hvordan skal OECD konkret videreutvikle seg for å møte nye utfordringer, fortsatt være en relevant aktør, og utvikle politikkanbefalingene s...

Read more
Last updated: 27.03.2014 //

I OECDs rådsmøte 12. mars 2014 ble man enige om følgende: Komitégjennomganger som gjelder russisk tilslutning til OECD utsettes («postponed») uten noen tidsangivelse for når de gjenopptas.- Russland kan ellers fortsatt delta i komitearbeid der de allerede deltar (dvs. som «invitee, participant, eller associate»). OECD er forberedt på å styrke samarbeidet med Ukraina.

Read more
Last updated: 27.03.2014 //

OECD la 18. mars fram rapporten Society at a Glance der de går gjennom en rekke indikatorer for ulike sosiale forhold og hvordan disse har utviklet seg gjennom de siste årene. Rapporten har undertittelen «The crisis and its aftermath» og legger stor vekt på å beskrive hvordan finanskrisen har bidratt til å forverre forholdene for svake grupper både mht. jobb, tilgang på helsetjenester og andre...

Read more
Photo: UNESCO.
Last updated: 26.02.2014 //

3. februar mottok UNESCO med glede et brev med løfte om at den franske oljegiganten Total vil avstå fra å lete etter, og utvinne, olje i områder som er skrevet inn på UNESCOs verdensarvliste. Løftet angår 217 verdensarvsteder.

Read more
Last updated: 04.04.2014 //

Mandag 24. mars var UNESCOs generaldirektør, Irina Bokova, i Bergen. Der ble det arrangert en konferanse om tre av UNESCOs kulturkonvensjoner; Konvensjonen om tiltak for å forhindre ulovlig handel med kulturgjenstander av 1970, Konvensjonen om immateriell kulturarv av 2003 og Konvensjonen for å fremme og beskytte mangfoldet av kulturelle uttrykksformer av 2005.

Read more
Photo: OECD.
Last updated: 27.03.2014 //

Åpenhet rund politiske prosesser, og tiltak som skal styrke tillit til politikerne, står høyt på OECDs dagsorden. Flere OECD-anbefalinger tar opp hvordan man kan fremme tillit og sikre at lobbyvirksomhet ikke styrer politikken i det skjulte, men hvordan følger medlemmene opp?

Read more
Last updated: 13.03.2014 //

Dankert Vedeler fra Kunnskapsdepartementet ble, etter forslag fra Russland, enstemmig valgt til å lede arbeidet med FNs utdanningsagenda; Utdanning for Alle. Representantene fra Japan og Global Campaign for Education ble valgt til nestledere.

Read more
Photo: OECD.
Last updated: 26.02.2014 //

Pier Carlo Padoan hadde ved utnevnelsen sist lørdag bak seg nesten syv år som visegeneralsekretær i OECD. De fire siste årene var han også OECDs sjefsøkonom. Han var før utnevnelsen til finansminister på vei inn i stillingen som leder av Italias statistiske institutt.

Read more