A | A | A
Finansminister Siv Jensen og OECDs generalsekretær Angel Gurria. 
Photo: OECD.Finansminister Siv Jensen og OECDs generalsekretær Angel Gurria. Photo: OECD

Onsdag 25. og torsdag 26. februar var finansminister Siv Jensen på besøk i Paris og OECD. Med seg i bagasjen hadde hun produktivitetskommisjonens anbefalinger, som på flere punkter faller sammen med OECDs råd til Norge. OECD kan være en nyttig samarbeidspartner for Norge i arbeidet med strukturreformer, sa OECDs generalsekretær Angel Gurria.

Read more

Mandag 9. februar la OECD fram årets utgave av Going for growth. OECD anslår at strukturreformer har løftet bruttonasjonalproduktet med 5 pst. i medlemslandene siden tidlig på 2000-tallet. Størst framdrift internasjonalt har man sett på produktmarkedsreguleringer, utforming av pensjonssystemene og arbeidsledighetstrygd. Den potensielle gevinsten av ytterligere strukturreformer i retning av best...

Read more
Statsråd Solveig Horne får den nye rapporten om arbeidsinnvandring fra direktør Stefano Scarpetta i Directorate for Employment, Labour and Social Inclusion i OECD. 
Photo: OECD-Delegasjonen.

Norge har i liten grad kastet seg inn i konkurransen om den globale, høykompetente arbeidskraften. Det bør vi kanskje gjøre, ifølge en rapport fra OECD om arbeidsinnvandring til Norge.

Read more
Svein Åge Dale fra UDs Avdeling for økonomi og utvikling er Norges kontaktpunkt for arbeidet med samstemt politikk. 
Photo: OECD.

Hvilke virkninger har OECD-landenes fiskeripolitikk, finanspolitikk og miljøpolitikk for utviklingslandene? Det er hva begrepet «samstemt politikk for utvikling» handler om.

Read more
Malala Yousafzay, Irina Bokova og Kailash Satyarthi under fredsprisutdelinga 10. desember 2014. 
Photo: UNESCO.

10. desember deltok UNESCO sin generaldirektør, Irina Bokova, på utdelingsseremonien ved Rådhuset i Oslo. Det var ein særskilt smilande generaldirektør som høyrde dei to fredsprisvinnarane, Malala Yousafzay og Kailash Satyarthi, sine talar om arbeid for borna sine rettigheiter og kampen for utdanning for alle. Malala og Kailash vart tildelt prisen til saman for deira “kamp mot undertrykking av...

Read more

OECDs Budsjettkomite pustet lettet ut etter at Rådet på sitt siste møte i 2014 godkjente organisasjonens nye 2-årige program og budsjett. OECDs «Program of Work and Budget» (PWB) for 2015 og 2016 er resultatet av mer enn ett års forberedelse. Det er retningsgivende for hele organisasjonen, og gjenspeiler en prosess som går to veier: fra Generalsekretæren og medlemslandene, som definerer...

Read more
Statssekretær Hans Brattskar ledet den norske delegasjonen. Men det var også mange andre norske ansikter rundt bordet: leder av OECDs Utviklingskomite, Erik Solheim, DFIDs Mark Lowcock som hadde den vanskelige oppgaven med å lose i havn en enighet om ODA-lån, og leder for Utviklingskomiteens sekretariat, Jon Lomøy. . 
Photo: OECD.

OECDs Utviklingskomite holdt sitt høynivåmøte 15.-16. desember for å konkludere to års arbeid med modernisering av ODA-regelverket. Det holdt hardt å komme fram til enighet, og på flere av spørsmålene gjenstår fortsatt mye arbeid.

Read more
Revenue Statistics 1965-2013. 
Photo: OECD.

Trodde du skattetrykket i Norge er det høyeste i verden? Det er stadig lengre fra sannheten, ifølge årets utgave av OECDs Revenue Statistics. Danmark innehar rekorden for 2013, mens Norge rykket ned fra 7. til 8. plass fra 2012 til 2013. Med et nedadgående skattetrykk går Norge mot strømmen internasjonalt.

Read more
Photo: OECD.

Da OECD 24. november la fram sine nyeste framskrivninger for den økonomiske utviklingen, var det særlig oppmerksomhet om euroområdet. Oppgangen for euroområdet etter finanskrisen lar fortsatt vente på seg. Dette er ikke bare dårlige nyheter for Europa, men for hele den globale økonomien, ifølge sjeføkonomen i OECD, Katherine Mann.

Read more