A | A | A
BEPS. 
Photo: OECD.BEPS. Photo: OECD

Forskjeller i ulike lands skatteregler og bilaterale skatteavtaler har skapt store skattehull for multinasjonale selskaper. Nå har 62 land, blant dem alle OECD- og G20-landene, blitt enige om en tiltakspakke som skal sikre at skattleggingen skjer der hvor den økonomiske aktiviteten er, og stoppe kanaliseringen av overskudd til land med lav eller ingen skatt.

Read more
Photo: OECD.

Målt ut fra læringsutbytte i sentrale fag som lesing og matematikk gjør IKT mer skade enn nytte i skolen. De 15-åringene som scorer best i digitale og papirbaserte tester i lesing og matematikk, går på skoler i de landene hvor IKT er minst integrert i undervisningen.

Read more
Finansminister Siv Jensen var en av åpningstalerne
 
. 
Photo: Siren Solhaug.

Finansminister Siv Jensen var en av hovedtalerne på International Tax Dialogues konferanse om skatt og miljø i OECDs konferansesenter 1.-3. juli. Insentiver i miljøpolitikken virker, var ministerens budskap.

Read more

Gjennomsnittlig alkoholkonsum i OECD-landene er over 9 liter ren alkohol i året, tilsvarende over 100 flasker vin per person/år. Selv om mesteparten av alkoholen drikkes av et lite mindretall av befolkningen, er det vanskelig – og dyrt – å målrette tiltak slik at kun misbrukerne blir påvirket.

Read more

Store og økende inntektsforskjeller innebærer tapte muligheter for den enkelte og for samfunnet. Veksten mellom 1990 og 2010 kunne vært nesten 5 prosentpoeng høyere om ikke ulikheten hadde økt siden midten av 1980-tallet, ifølge OECD.

Read more

Den norske delegasjonen til OECD og UNESCO i Paris søker to praktikanter for våren 2016. Praktikantene vil jobbe opp mot UNESCO. Søknadsfristen er 16. oktober 2015.

Read more

Kinas statsminister Li Keqiang understreket viktigheten av OECDs råd og anbefalinger for Kinas pågående arbeid med strukturreformer under sitt besøk til OECD 1. juli.

Read more
Møtet ble ledet av Nederlands statsminister Mark Rutte (høyre), her med OECDs generalsekretær Angel Gurría (midten) og Frankrikes president François Hollande (venstre). . 
Photo: OECD.

1-4. juni ble OECD Week, med OECD Forum og ministerrådsmøte, avholdt i Paris. Temaet for ministerrådsmøtet var hvordan økte investeringer kan bidra til å løse de store utfordringene verden og enkeltland står overfor. Fra Norge deltok finansminister Siv Jensen og utenriksminister Børge Brende.

Read more

FNs generalsekretær besøkte OECD 28. april og benyttet anledningen til å be om organisasjonens støtte til Financing for Development konferansen i Addis Abeba i juli.

Read more