A | A | A
President Poroshenko i møte med OECDs generalsekretær Angel Gurría. 
Photo: OECD.President Poroshenko i møte med OECDs generalsekretær Angel Gurría. Photo: OECD

Onsdag 22. april besøkte for første gang Ukrainas president Petro Poroshenko OECD i selskap av fem regjeringsmedlemmer. Formålet med besøket var undertegning av en ny ambisiøs handlingsplan som skal støtte Ukrainas pågående reformprosess.

Read more

27. mars 2015 undertegnet Norge en ny programsamarbeidsavtale med UNESCO. Avtalen er på 85,5 millioner kroner, en økning på 10 millioner fra 2014. 78 millioner er øremerket utdanning.

Read more

De siste månedene har vekstutsiktene for de store økonomiene bedret seg. OECD har nå oppjustert sine BNP vekstprognoser for 2015 og 2016 til henholdsvis 4,0 og 4,3 prosent for euro-området og utvalgte land samlet. Oppjusteringen skyldes noe mer positive tall for de siste månedene, og at fallet i oljepriser har vært dypere og pengepolitikken mer ekspansiv enn OECD forventet i november.

Read more
Finansminister Siv Jensen og OECDs generalsekretær Angel Gurria. 
Photo: OECD.

Onsdag 25. og torsdag 26. februar var finansminister Siv Jensen på besøk i Paris og OECD. Med seg i bagasjen hadde hun produktivitetskommisjonens anbefalinger, som på flere punkter faller sammen med OECDs råd til Norge. OECD kan være en nyttig samarbeidspartner for Norge i arbeidet med strukturreformer, sa OECDs generalsekretær Angel Gurria.

Read more

OECDs Budsjettkomite pustet lettet ut etter at Rådet på sitt siste møte i 2014 godkjente organisasjonens nye 2-årige program og budsjett. OECDs «Program of Work and Budget» (PWB) for 2015 og 2016 er resultatet av mer enn ett års forberedelse. Det er retningsgivende for hele organisasjonen, og gjenspeiler en prosess som går to veier: fra Generalsekretæren og medlemslandene, som definerer...

Read more
Utenriksminister Børge Brende og OECDs generalsekretær Angel Gurria. 
Photo: OECD.

I samtale med utenriksminister Børge Brende i OECD 17. mars roste generalsekretær Angel Gurría Norges støttende rolle i klimapolitikken og i OECDs arbeid med å utvikle nye tilnærminger til økonomiske utfordringer (NAEC). I løpet av hans besøk til Paris benyttet han også muligheten til å treffe generaldirektør i UNESCO, Irina Bokova.

Read more
OECD og likestilling. 
Photo: OECD-delegasjonen.

I forbindelse med den internasjonale kvinnedagen den 8. mars har OECD publisert ny likestillingsstatistikk. Tallene viser store forskjeller innen utdanning, arbeid og entreprenørskap. Dette har en negativ innvirkning på økonomien, sier OECD.

Read more

Mandag 9. februar la OECD fram årets utgave av Going for growth. OECD anslår at strukturreformer har løftet bruttonasjonalproduktet med 5 pst. i medlemslandene siden tidlig på 2000-tallet. Størst framdrift internasjonalt har man sett på produktmarkedsreguleringer, utforming av pensjonssystemene og arbeidsledighetstrygd. Den potensielle gevinsten av ytterligere strukturreformer i retning av best...

Read more
Statsråd Solveig Horne får den nye rapporten om arbeidsinnvandring fra direktør Stefano Scarpetta i Directorate for Employment, Labour and Social Inclusion i OECD. 
Photo: OECD-Delegasjonen.

Norge har i liten grad kastet seg inn i konkurransen om den globale, høykompetente arbeidskraften. Det bør vi kanskje gjøre, ifølge en rapport fra OECD om arbeidsinnvandring til Norge.

Read more