A | A | A
Utenriks- og forsvarskomiteen møter UNESCO-sjef Irina Bokova. Fra venstre Kristian Nordheim, Christian Tybring Gjedde, Liv Signe Navarsete, Regina Alexandrova, Anniken Huitfeldt, Irina Bokova, Elin Rodum Agdestein, Sylvi Graham, Svein Roald Hansen og OECD/UNESCO-ambassadør Elin Østebø Johansen. 
Photo: UNESCO.Utenriks- og forsvarskomiteen møter UNESCO-sjef Irina Bokova. Fra venstre Kristian Nordheim, Christian Tybring Gjedde, Liv Signe Navarsete, Regina Alexandrova, Anniken Huitfeldt, Irina Bokova, Elin Rodum Agdestein, Sylvi Graham, Svein Roald Hansen og OECD/UNESCO-ambassadør Elin Østebø Johansen. Photo: UNESCO

Stortingets utenriks- og forsvarskomité møtte OECDs stabssjef Gabriela Ramos, IEA-leder Maria van der Hoeven, UNESCO-leder Irina Bokova og leder for OECDs utviklingskomite, Erik Solheim under besøk ved OECD og UNESCO fredag 10. oktober.

Read more
Development Co-Operation report 2014. 
Photo: OECD.

Offentlig bistand utgjør nå bare om lag 2 % av utviklingslandenes samlede finanser. Årets rapport om utviklingssamarbeid drøfter kildene til de resterende 98 % - skatteinntekter, utenlandske investeringer, private overføringer til familiemedlemmer, filantropiske stiftelser o.a. – og hvordan disse kildene kan økes. Hvordan bistanden kan brukes enda mer målrettet, drøftes også.

Read more

"We are moving on the right trajectory, but we are moving at very slow speed" OECDs Secretary-General Angel Gurria Arbeidsledigheten i OECD-landene beveger seg endelig nedover. Men det går sakte, og det er langt igjen før en er tilbake der en var før den globale krisen.

Read more
Elin Østebø Johansen. 
Photo: OECD.

1. september 2014 overtok Elin Østebø Johansen som ambassadør ved Norges faste delegasjon til OECD og UNESCO etter Tore Eriksen. Johansen har lang erfaring med arbeid innen handelspolitikk, og var fra 2008 til 2013 Norges ambassadør ved Det europeiske frihandelsforbundet (EFTA) og Verdens handelsorganisasjon (WTO) i Genève, hvor hun bl.a. var leder for WTO’s Hovedråd.

Read more
Perspectives on Global Development 2014. 
Photo: OECD.

OECDs Utviklingssenter har nylig publisert årets utgave av Perspectives on Global Development, denne gang med fokus på produktivitet i mellominntektsland. Et hovedbudskap er at den raske veksten man har sett i mange lavinntektsland stopper opp fordi produktiviteten ikke bedres. Rapporten drøfter også risiko knyttet til økte inntektsulikheter i noen av BRICs landene.

Read more

44 land i OECD og G20 har nå blitt enige om sju tiltak mot aggressiv skatteplanlegging (BEPS). Det betyr at en er halvveis i å oppnå den ambisiøse 15-punkts handlingsplanen som ble lansert i fjor. «Dette er begynnelsen på slutten på multinasjonale selskapers overskuddsflytting» annonserte OECDs generalsekretær Angel Gurría da tiltakene ble offentliggjort i OECD tirsdag 16. september

Read more

Det internasjonale energibyrået IEA presenterte 28. august rapporten Medium-Term Renewable Energy Market Report 2014. Rapporten gir prediksjoner for forsyning og bruk av fornybar energi innen elektrisitetsproduksjon, transport og varme frem til 2020.

Read more

Med utgangspunkt i årets utgave av rapporten Global Perspectives on Development (se under) satte OECD i årets utviklingsuke mellominntektslandenes situasjon på dagsorden. Med mange deltakere fra Latin Amerika, kom denne regionen til å stå i fokus, selv om deltakere fra Sør-Øst Asia og Vest-Afrika også gjorde seg gjeldende.

Read more
Undervannsarkeologikonvensjonen. 
Photo: UNESCO.

12. juni sendte den haitiske kulturministeren, Monique Rocourt, et brev til det vitenskapelige og tekniske rådgivningsorganet til UNESCOs 2001-konvensjon (Undervannsarkeologikonvensjonen), og ba om teknisk assistanse til å undersøke et skipsvrak utenfor Cap-Haïtien, nord i landet. Vraket kan være restene etter Santa Maria – flaggskipet under Christopher Columbus’ første reise til Amerika. UNESC...

Read more