A | A | A

Den norske delegasjonen til OECD og UNESCO i Paris søker en praktikant for våren 2015. Praktikanten vil ha kontorplass i delegasjonens lokaler i OECDs hovedkvarter.

Read more
Photo: OECD.

Da OECD 24. november la fram sine nyeste framskrivninger for den økonomiske utviklingen, var det særlig oppmerksomhet om euroområdet. Oppgangen for euroområdet etter finanskrisen lar fortsatt vente på seg. Dette er ikke bare dårlige nyheter for Europa, men for hele den globale økonomien, ifølge sjeføkonomen i OECD, Katherine Mann.

Read more
Utenriks- og forsvarskomiteen møter UNESCO-sjef Irina Bokova. Fra venstre Kristian Nordheim, Christian Tybring Gjedde, Liv Signe Navarsete, Regina Alexandrova, Anniken Huitfeldt, Irina Bokova, Elin Rodum Agdestein, Sylvi Graham, Svein Roald Hansen og OECD/UNESCO-ambassadør Elin Østebø Johansen. 
Photo: UNESCO.

Stortingets utenriks- og forsvarskomité møtte OECDs stabssjef Gabriela Ramos, IEA-leder Maria van der Hoeven, UNESCO-leder Irina Bokova og leder for OECDs utviklingskomite, Erik Solheim under besøk ved OECD og UNESCO fredag 10. oktober.

Read more

44 land i OECD og G20 har nå blitt enige om sju tiltak mot aggressiv skatteplanlegging (BEPS). Det betyr at en er halvveis i å oppnå den ambisiøse 15-punkts handlingsplanen som ble lansert i fjor. «Dette er begynnelsen på slutten på multinasjonale selskapers overskuddsflytting» annonserte OECDs generalsekretær Angel Gurría da tiltakene ble offentliggjort i OECD tirsdag 16. september

Read more

Det internasjonale energibyrået IEA presenterte 28. august rapporten Medium-Term Renewable Energy Market Report 2014. Rapporten gir prediksjoner for forsyning og bruk av fornybar energi innen elektrisitetsproduksjon, transport og varme frem til 2020.

Read more
T.v. UNESCOs generalsekretær Irina Bokova, FNs seniorkoordiantor for Ebola-viruset David Naborro og Egypts UNESCO ambassadør Dr. Mohamed Sameh AMR. 
Photo: UNESCO.

I dag to av Eksekutivrådet holdt Dr. David Nabarro, FNs seniorkoordinator for Ebola-viruset, et informasjonsmøte for medlemsland. Han ankom direkte fra Cuba som sender 255 leger og helsearbeidere til de hardest rammede landene.

Read more
Development Co-Operation report 2014. 
Photo: OECD.

Offentlig bistand utgjør nå bare om lag 2 % av utviklingslandenes samlede finanser. Årets rapport om utviklingssamarbeid drøfter kildene til de resterende 98 % - skatteinntekter, utenlandske investeringer, private overføringer til familiemedlemmer, filantropiske stiftelser o.a. – og hvordan disse kildene kan økes. Hvordan bistanden kan brukes enda mer målrettet, drøftes også.

Read more

"We are moving on the right trajectory, but we are moving at very slow speed" OECDs Secretary-General Angel Gurria Arbeidsledigheten i OECD-landene beveger seg endelig nedover. Men det går sakte, og det er langt igjen før en er tilbake der en var før den globale krisen.

Read more
Elin Østebø Johansen. 
Photo: OECD.

1. september 2014 overtok Elin Østebø Johansen som ambassadør ved Norges faste delegasjon til OECD og UNESCO etter Tore Eriksen. Johansen har lang erfaring med arbeid innen handelspolitikk, og var fra 2008 til 2013 Norges ambassadør ved Det europeiske frihandelsforbundet (EFTA) og Verdens handelsorganisasjon (WTO) i Genève, hvor hun bl.a. var leder for WTO’s Hovedråd.

Read more