A | A | A

27. januar var Norge et av de rundt 30 landene som var først ute med å signere the Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA).

Read more

I januar 2016 var de første norske studentpraktikantene på plass i OECD etter at Norges handelshøyskole, Universitetet i Oslo og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet signerte samarbeidsavtale med organisasjonen i fjor høst.

Read more

Det var en fornøyd finansminister som tok imot OECDs økonomiske landgjennomgang av Norge i Oslo 18. januar.

Read more

Det blir minnemarkering og ett minutts stillhet i OECD kl. 12.00 i dag. I UNESCO vaier FN-flagget og medlemmenes flagg på halv stang. Også her vil det være ett minutts stillhet kl. 12.00.

Read more

H.K.H. Kronprins Haakon vil være til stede og holde tale under åpningen av UNESCOs 38. generalkonferanse i Paris 3. november.

Read more

Innsikt og analyser i OECD gir politikere inspirasjon og informasjon om andre lands utfordringer og politikk. Arbeids- og sosialkomiteens besøk til OECD onsdag 27. januar ga mulighet til å presentere sentrale deler av organisasjonens arbeid og diskutere utfordringer på feltet.

Read more
Photo: CircoD.

Ved den norske ambassade og OECD-delegasjon i Paris er det ledig stilling 50% som regnskapsmedarbeider for snarlig tiltredelse.

Read more
HKH Kronprins Haakon og UNESCOs generaldirektør Irina Bokova. 
Photo: UNESCO-delegasjonen.

Da den 38. Generalkonferansen i UNESCO ble åpnet tirsdag 3. november var HKH Kronprins Haakon til stede, og holdt åpningstalen. Kronprinsen fremhevet blant annet hvor viktig UNESCO er den dag i dag, samt den sentrale plassen utdannelse av unge har i arbeid for fred.

Read more
BEPS. 
Photo: OECD.

Forskjeller i ulike lands skatteregler og bilaterale skatteavtaler har skapt store skattehull for multinasjonale selskaper. Nå har 62 land, blant dem alle OECD- og G20-landene, blitt enige om en tiltakspakke som skal sikre at skattleggingen skjer der hvor den økonomiske aktiviteten er, og stoppe kanaliseringen av overskudd til land med lav eller ingen skatt.

Read more