A | A | A

Det blir minnemarkering og ett minutts stillhet i OECD kl. 12.00 i dag. I UNESCO vaier FN-flagget og medlemmenes flagg på halv stang. Også her vil det være ett minutts stillhet kl. 12.00.

Read more
Photo: OECD.

På en skala fra 1 til 10 oppgir gjennomsnittspersonen i OECD en generell tilfredshet med livet på 7. I How’s Life? 2015 setter OECD tall på velferden til innbyggerne i OECD-landene.

Read more

H.K.H. Kronprins Haakon vil være til stede og holde tale under åpningen av UNESCOs 38. generalkonferanse i Paris 3. november.

Read more
Photo: OECD.

Målt ut fra læringsutbytte i sentrale fag som lesing og matematikk gjør IKT mer skade enn nytte i skolen. De 15-åringene som scorer best i digitale og papirbaserte tester i lesing og matematikk, går på skoler i de landene hvor IKT er minst integrert i undervisningen.

Read more

Kinas statsminister Li Keqiang understreket viktigheten av OECDs råd og anbefalinger for Kinas pågående arbeid med strukturreformer under sitt besøk til OECD 1. juli.

Read more
HKH Kronprins Haakon og UNESCOs generaldirektør Irina Bokova. 
Photo: UNESCO-delegasjonen.

Da den 38. Generalkonferansen i UNESCO ble åpnet tirsdag 3. november var HKH Kronprins Haakon til stede, og holdt åpningstalen. Kronprinsen fremhevet blant annet hvor viktig UNESCO er den dag i dag, samt den sentrale plassen utdannelse av unge har i arbeid for fred.

Read more
BEPS. 
Photo: OECD.

Forskjeller i ulike lands skatteregler og bilaterale skatteavtaler har skapt store skattehull for multinasjonale selskaper. Nå har 62 land, blant dem alle OECD- og G20-landene, blitt enige om en tiltakspakke som skal sikre at skattleggingen skjer der hvor den økonomiske aktiviteten er, og stoppe kanaliseringen av overskudd til land med lav eller ingen skatt.

Read more
Finansminister Siv Jensen var en av åpningstalerne
 
. 
Photo: Siren Solhaug.

Finansminister Siv Jensen var en av hovedtalerne på International Tax Dialogues konferanse om skatt og miljø i OECDs konferansesenter 1.-3. juli. Insentiver i miljøpolitikken virker, var ministerens budskap.

Read more

Gjennomsnittlig alkoholkonsum i OECD-landene er over 9 liter ren alkohol i året, tilsvarende over 100 flasker vin per person/år. Selv om mesteparten av alkoholen drikkes av et lite mindretall av befolkningen, er det vanskelig – og dyrt – å målrette tiltak slik at kun misbrukerne blir påvirket.

Read more