A | A | A
Finansminister Siv Jensen var en av åpningstalerne
 
. 
Photo: Siren Solhaug.Finansminister Siv Jensen var en av åpningstalerne . Photo: Siren Solhaug

Finansminister Siv Jensen var en av hovedtalerne på International Tax Dialogues konferanse om skatt og miljø i OECDs konferansesenter 1.-3. juli. Insentiver i miljøpolitikken virker, var ministerens budskap.

Read more

Kinas statsminister Li Keqiang understreket viktigheten av OECDs råd og anbefalinger for Kinas pågående arbeid med strukturreformer under sitt besøk til OECD 1. juli.

Read more
Møtet ble ledet av Nederlands statsminister Mark Rutte (høyre), her med OECDs generalsekretær Angel Gurría (midten) og Frankrikes president François Hollande (venstre). . 
Photo: OECD.

1-4. juni ble OECD Week, med OECD Forum og ministerrådsmøte, avholdt i Paris. Temaet for ministerrådsmøtet var hvordan økte investeringer kan bidra til å løse de store utfordringene verden og enkeltland står overfor. Fra Norge deltok finansminister Siv Jensen og utenriksminister Børge Brende.

Read more

FNs generalsekretær besøkte OECD 28. april og benyttet anledningen til å be om organisasjonens støtte til Financing for Development konferansen i Addis Abeba i juli.

Read more

27. mars 2015 undertegnet Norge en ny programsamarbeidsavtale med UNESCO. Avtalen er på 85,5 millioner kroner, en økning på 10 millioner fra 2014. 78 millioner er øremerket utdanning.

Read more

Gjennomsnittlig alkoholkonsum i OECD-landene er over 9 liter ren alkohol i året, tilsvarende over 100 flasker vin per person/år. Selv om mesteparten av alkoholen drikkes av et lite mindretall av befolkningen, er det vanskelig – og dyrt – å målrette tiltak slik at kun misbrukerne blir påvirket.

Read more

Store og økende inntektsforskjeller innebærer tapte muligheter for den enkelte og for samfunnet. Veksten mellom 1990 og 2010 kunne vært nesten 5 prosentpoeng høyere om ikke ulikheten hadde økt siden midten av 1980-tallet, ifølge OECD.

Read more
President Poroshenko i møte med OECDs generalsekretær Angel Gurría. 
Photo: OECD.

Onsdag 22. april besøkte for første gang Ukrainas president Petro Poroshenko OECD i selskap av fem regjeringsmedlemmer. Formålet med besøket var undertegning av en ny ambisiøs handlingsplan som skal støtte Ukrainas pågående reformprosess.

Read more
Utenriksminister Børge Brende og OECDs generalsekretær Angel Gurria. 
Photo: OECD.

I samtale med utenriksminister Børge Brende i OECD 17. mars roste generalsekretær Angel Gurría Norges støttende rolle i klimapolitikken og i OECDs arbeid med å utvikle nye tilnærminger til økonomiske utfordringer (NAEC). I løpet av hans besøk til Paris benyttet han også muligheten til å treffe generaldirektør i UNESCO, Irina Bokova.

Read more