A | A | A
Bilde fra Eksekutivsrådets 199. sesjon. Nåværende generaldirektør Irina Bokova nr. tre fra høyre. 
Photo:  © UNESCO/P. Chiang-Jo .Bilde fra Eksekutivsrådets 199. sesjon. Nåværende generaldirektør Irina Bokova nr. tre fra høyre. Photo: © UNESCO/P. Chiang-Jo

Generaldirektør Irina Bokovas andre og siste periode utløper 14. november. På høstens generalkonferanse skal ny generaldirektør utnevnes etter innstilling fra UNESCOs eksekutivråd.

Read more
Delegasjonens- og ambassadens praktikanter vårhalvåret 2017, her på besøk ved OECD. Fra venstre: Martin Uleberg, Hanne Sofie Lindahl, Anna Nordnes Helgøy og Ida Kristoffersen. 
Photo: UNESCO-delegasjonen.

Den norske delegasjonen til OECD og UNESCO i Paris søker to praktikanter for høsten 2017 med søknadsfrist 17. april. Praktikantene vil være knyttet opp mot UNESCO.

Read more
Fra venstre: Emmanuel Guardiola (Antura-teamet), statssekretær Laila Bokhari, Francesco Cavallari (Antura-teamet) og Alf Inge Wang (juryleder) . 
Photo: Den norske UNESCO-delegasjonen.

På åpningsdagen av Mobile Learning Week 2017, mandag 20. mars, kom statssekretær Laila Bokhari, UD, til UNESCOs hovedkvarter i Paris for å lansere to apper som skal være læringsstøtteverktøy for syriske flyktningbarn med begrenset tilgang på utdanningsressurser.

Read more

OECD roser Italia for reforminnsatsen og ser lyspunkter i den italienske økonomien. Veksten tar seg forsiktig opp og ledigheten har passert toppen. Det levnes imidlertid ingen tvil om de mange store utfordringene Italia står overfor. De viktigste er å få opp produktiviteten og investeringene, gjenopprette en sunn banksektor, øke sysselsettingen, heve kompetansenivået og bekjempe fattigdom.

Read more

Finanskrisen ble en smertefull påminnelse om den sårbarheten som kan skjule seg bak tilsynelatende stabile makroøkonomiske forhold. I ettertid har arbeidet med å overvåke, forstå og redusere risikoen for finansielle kriser fått økt prioritet i OECD og andre internasjonale organisasjoner. I et nytt policy paper trekker OECD lærdommer fra kriser de siste 40 årene.

Read more

I en situasjon hvor strukturreformer er avgjørende for å øke produktiviteten og få en mer robust og inkluderende vekst, er det nedslående at reforminnsatsen har fortsatt å dabbe av siden 2011-12, sier OECD i årets Going for growth rapport, som ble lagt fram fredag 17. mars under G20-finansministermøtet i Baden Baden.

Read more

OECD forventer at veksten i globalt BNP vil stige forsiktig til 3,6 prosent i 2018. Det vil si at prognosene er om lag uendret fra november i fjor. Utsiktene er likevel blitt mer usikre som følge av politisk usikkerhet og risiko fra finansmarkedene. Den økonomiske politikken bør rettes inn mot å dempe finansiell risiko og legge til rette for en mer inkluderende vekst, sier OECD.

Read more
Fra venstre: Irene Johansen, Heidi Nordby Lunde, Liv Signe Navarsete og Hans Olav Syversen. 
Photo: Inger Ulleberg.

9. og 10. februar møttes over 100 parlamentarikere fra 38 land til OECDs årlige parlamentarikerdager.

Read more
Generalsekretær Angel Gurrìa overrekker OECDs ros, råd og advarsler til Sveriges finansminister Magdalena Andersson i Stockholm 8. februar. . 
Photo: Dagens Nyheter/Emil Hammerström.

Sverige er blant landene i verden med minst inntektsforskjeller. Det bør de ikke ta for gitt, sier OECD, som har valgt inntektsforskjeller og likestilling som spesialtemaer i sin siste økonomiske landgjennomgang av Sverige. OECD advarer også mot eskalerende husholdningsgjeld og tar til orde for bred reform på boligmarkedet.

Read more