A | A | A

Aktuelt

OECD roser Italia for reforminnsatsen og ser lyspunkter i den italienske økonomien. Veksten tar seg forsiktig opp og ledigheten har passert toppen. Det levnes imidlertid ingen tvil om de mange store utfordringene Italia står overfor. De viktigste er å få opp produktiviteten og investeringene, gjenopprette en sunn banksektor, øke sysselsettingen, heve kompetansenivået og bekjempe fattigdom. Read more

En tematisk gjennomgang av dansk folkeskole peker på gode intensjoner i en ny reform. En kultur for utvikling av undervisning og styring mot kvalitet er nødvendig før reformen kan bidra til et bedre og mer effektivt utdanningssystem. Read more

Finanskrisen ble en smertefull påminnelse om den sårbarheten som kan skjule seg bak tilsynelatende stabile makroøkonomiske forhold. I ettertid har arbeidet med å overvåke, forstå og redusere risikoen for finansielle kriser fått økt prioritet i OECD og andre internasjonale organisasjoner. I et nytt policy paper trekker OECD lærdommer fra kriser de siste 40 årene. Read more

Fra venstre: Irene Johansen, Heidi Nordby Lunde, Liv Signe Navarsete og Hans Olav Syversen. 
Photo: Inger Ulleberg.

9. og 10. februar møttes over 100 parlamentarikere fra 38 land til OECDs årlige parlamentarikerdager. Read more

Generalsekretær Angel Gurrìa overrekker OECDs ros, råd og advarsler til Sveriges finansminister Magdalena Andersson i Stockholm 8. februar. . 
Photo: Dagens Nyheter/Emil Hammerström.

Sverige er blant landene i verden med minst inntektsforskjeller. Det bør de ikke ta for gitt, sier OECD, som har valgt inntektsforskjeller og likestilling som spesialtemaer i sin siste økonomiske landgjennomgang av Sverige. OECD advarer også mot eskalerende husholdningsgjeld og tar til orde for bred reform på boligmarkedet. Read more

Fra venstre: Ambassaderåd Grethe Sofie Bratlie, praktikant Hanne Sofie Lindahl, praktikant Anna Nordnes Helgøy og rådgiver Kristin Karlsen . 
Photo: OECD/UNESCO-delegasjonen.

Denne våren har nesten hele den norske delegasjonen ved UNESCO i Paris blitt skiftet ut. Read more

Utsikt over Al-Hatab Square, Jdeideh kvartalet i Aleppo. 
Photo: ЮНЕСКО.

I midten av januar ledet UNESCO et oppdrag til Aleppo for å gjøre en vurdering på hvor store skadene er på oldtidsbyen og steder som står på verdensarvlisten. UNESCO-teamet kunne rapportere tilbake at skadene er omfattende. Read more

Photo: Drante via Getty Images .

Det kommer an på om veksten skyldes at vi blir mer produktive eller at flere kommer i arbeid, ifølge et nytt working paper fra OECD. Read more

Fra høyre: Statsråd Anniken Hauglie, statssekretærene Christl Kvam og Morten N. Bakke og politisk rådgiver Julie M. Remen. 
Photo: Lars Nerdrum.

Statsråd Anniken Hauglie og hele hennes politiske ledelse i arbeids- og sosialdepartementet var på studietur i OECD onsdag 25. januar. Read more

Helseministermøte 17. januar 2017. 
Photo: OECD.

Utfordringene står i kø for helsepolitikerne. Stadig større andeler av offentlige budsjetter brukes på helsetjenester og samtidig er det sløsing, ineffektivitet og ulikheter i helsesektoren. Ministre og interessehavere i sektoren møttes til møter i Paris 16.-17. januar. Read more

Photo: OECD.

Helseminister Høie fikk overlevert en rapport om bruk av penger i helsesektoren i Norge under møtet The Next Generation of Health Reforms på OECD tirsdag. Read more

Omfattende strukturreformer bærer frukter, sier OECD i den økonomiske landrapporten for Mexico som kom ut 10. januar. Read more

Zombie-selskapene er ofte gamle. Sannsynligheten for å kategoriseres som levende død er størst for selskaper etablert for over 40 år siden

En ny artikkel fra OECD viser at andelen av ressursene som er låst i såkalte zombie-selskaper, har økt siden 2000-tallet. Det kan være en av årsakene til at produktivitetsveksten uteblir. Read more

Forskning, teknologiutvikling og innovasjon er svaret på mange av de store spørsmålene som stilles rundt tema som miljø, energi, helse og økonomisk utvikling. Samtidig står FoU-systemet overfor store endringer som sammen og hver for seg kan endre spilleregler, forretningsmodeller og måten FoU drives på. Rapporten går dypt inn i dette store feltet i endring. Read more

Photo: OECD.

PISA-undersøkelsen lansert 6. desember viser at norske elever oppnår bedre resultater enn i forrige undersøkelse for tre år siden. Norske elever skårer denne gang meget godt på lesing og noe over OECD-gjennomsnittet i naturfag og matematikk. Read more

Photo: OECD.

En ny rapport benytter avanserte statistiske metoder for å finne sammenhenger mellom lærings- og studiestrategier og matematikkresultater målt ved PISA. Innsikten brukes for å utvikle praktiske råd direkte til matematikklærere og er et viktig verktøy for forbedring av den daglige undervisningen. Read more

Photo: OECD.

Rundt 100 land har nå blitt enige om et multilateralt instrument for å innlemme tiltak mot multinasjonale selskapers skattetilpasninger i mer enn 2000 skatteavtaler. Den samlede tiltakspakken, som er resultatet av OECD/G20-landenes BEPS-prosjekt, skal sikre at skattleggingen skjer der hvor den økonomiske aktiviteten er, og stoppe kanaliseringen av overskudd til land med lav eller ingen skatt. Read more

Det er et av hovedbudskapene i OECDs siste Economic Outlook, hvor OECD peker på land de mener kan bruke mer penger enn de gjør. Ringvirkningene via handel gjør at gevinstene blir større dersom mange land øker pengebruken og investeringene samtidig. Muligheten for en mer ekspansiv finanspolitikk i USA etter presidentvalget kan være positivt i en slik kontekst, noe de første presseoppslagene om... Read more

Statssekretær Laila Bokhari (t.v.), UNESCO’s generaldirektør Irina Bokova og Deeyah Khan. 
Photo: UNESCO / Christelle Allix.

Laila Bokharis program i Paris var spekket med temaer som kampen mot voldelig ekstremisme, kunstnerisk ytringsfrihet og bevaring av Arktis. Hovedattraksjonen var utnevnelsen av Deeyah Khan som Goodwill-ambassadør for UNESCO. Read more

Effektivt bistandssamarbeid er en forutsetning for fremgang på gjennomføringen av 2030-agendaen om bærekraftig utvikling. Denne rapporten er et resultat av en global gjennomgang med formål å bygge et politisk momentum for et mer effektivt bistandssamarbeid på landnivå og globalt plan, blant annet ved å kartlegge utfordringer og potensial for gjensidig læring. Read more