A | A | A

Aktuelt

Delegasjonens- og ambassadens praktikanter vårhalvåret 2017, her på besøk ved OECD. Fra venstre: Martin Uleberg, Hanne Sofie Lindahl, Anna Nordnes Helgøy og Ida Kristoffersen. 
Photo: UNESCO-delegasjonen.

Den norske delegasjonen til OECD og UNESCO i Paris søker to praktikanter for høsten 2017 med søknadsfrist 17. april. Praktikantene vil være knyttet opp mot UNESCO. Read more

Bilde fra Eksekutivsrådets 199. sesjon. Nåværende generaldirektør Irina Bokova nr. tre fra høyre. 
Photo:  © UNESCO/P. Chiang-Jo .

Generaldirektør Irina Bokovas andre og siste periode utløper 14. november. På høstens generalkonferanse skal ny generaldirektør utnevnes etter innstilling fra UNESCOs eksekutivråd. Read more

Fra venstre: Emmanuel Guardiola (Antura-teamet), statssekretær Laila Bokhari, Francesco Cavallari (Antura-teamet) og Alf Inge Wang (juryleder) . 
Photo: Den norske UNESCO-delegasjonen.

På åpningsdagen av Mobile Learning Week 2017, mandag 20. mars, kom statssekretær Laila Bokhari, UD, til UNESCOs hovedkvarter i Paris for å lansere to apper som skal være læringsstøtteverktøy for syriske flyktningbarn med begrenset tilgang på utdanningsressurser. Read more

I en situasjon hvor strukturreformer er avgjørende for å øke produktiviteten og få en mer robust og inkluderende vekst, er det nedslående at reforminnsatsen har fortsatt å dabbe av siden 2011-12, sier OECD i årets Going for growth rapport, som ble lagt fram fredag 17. mars under G20-finansministermøtet i Baden Baden. Read more

OECD forventer at veksten i globalt BNP vil stige forsiktig til 3,6 prosent i 2018. Det vil si at prognosene er om lag uendret fra november i fjor. Utsiktene er likevel blitt mer usikre som følge av politisk usikkerhet og risiko fra finansmarkedene. Den økonomiske politikken bør rettes inn mot å dempe finansiell risiko og legge til rette for en mer inkluderende vekst, sier OECD. Read more

Basert på tematiske gjennomganger av kvaliteten i helsevesenet i 15 land, har OECD identifisert 12 områder helsesystemer bør rette oppmerksomheten mot for å forbedre kvaliteten. Read more

Fra venstre: Martin Lees, Richard Carey og Ron Gass. 
Photo: Siren solhaug.

Hvordan kan verden få en bedre balanse mellom økonomiske, miljømessige og sosiale hensyn? Er det behov for et sterkere globalt lederskap for å få det til? Hvilken rolle kan OECD spille? På et NAEC-seminar i februar ble tre tidligere ledere i OECD utfordret til å komme med sine svar. Read more

OECD roser Italia for reforminnsatsen og ser lyspunkter i den italienske økonomien. Veksten tar seg forsiktig opp og ledigheten har passert toppen. Det levnes imidlertid ingen tvil om de mange store utfordringene Italia står overfor. De viktigste er å få opp produktiviteten og investeringene, gjenopprette en sunn banksektor, øke sysselsettingen, heve kompetansenivået og bekjempe fattigdom. Read more

En tematisk gjennomgang av dansk folkeskole peker på gode intensjoner i en ny reform. En kultur for utvikling av undervisning og styring mot kvalitet er nødvendig før reformen kan bidra til et bedre og mer effektivt utdanningssystem. Read more

Finanskrisen ble en smertefull påminnelse om den sårbarheten som kan skjule seg bak tilsynelatende stabile makroøkonomiske forhold. I ettertid har arbeidet med å overvåke, forstå og redusere risikoen for finansielle kriser fått økt prioritet i OECD og andre internasjonale organisasjoner. I et nytt policy paper trekker OECD lærdommer fra kriser de siste 40 årene. Read more

Fra venstre: Irene Johansen, Heidi Nordby Lunde, Liv Signe Navarsete og Hans Olav Syversen. 
Photo: Inger Ulleberg.

9. og 10. februar møttes over 100 parlamentarikere fra 38 land til OECDs årlige parlamentarikerdager. Read more

Generalsekretær Angel Gurrìa overrekker OECDs ros, råd og advarsler til Sveriges finansminister Magdalena Andersson i Stockholm 8. februar. . 
Photo: Dagens Nyheter/Emil Hammerström.

Sverige er blant landene i verden med minst inntektsforskjeller. Det bør de ikke ta for gitt, sier OECD, som har valgt inntektsforskjeller og likestilling som spesialtemaer i sin siste økonomiske landgjennomgang av Sverige. OECD advarer også mot eskalerende husholdningsgjeld og tar til orde for bred reform på boligmarkedet. Read more

Fra venstre: Ambassaderåd Grethe Sofie Bratlie, praktikant Hanne Sofie Lindahl, praktikant Anna Nordnes Helgøy og rådgiver Kristin Karlsen . 
Photo: OECD/UNESCO-delegasjonen.

Denne våren har nesten hele den norske delegasjonen ved UNESCO i Paris blitt skiftet ut. Read more

Utsikt over Al-Hatab Square, Jdeideh kvartalet i Aleppo. 
Photo: ЮНЕСКО.

I midten av januar ledet UNESCO et oppdrag til Aleppo for å gjøre en vurdering på hvor store skadene er på oldtidsbyen og steder som står på verdensarvlisten. UNESCO-teamet kunne rapportere tilbake at skadene er omfattende. Read more

Photo: Drante via Getty Images .

Det kommer an på om veksten skyldes at vi blir mer produktive eller at flere kommer i arbeid, ifølge et nytt working paper fra OECD. Read more

Fra høyre: Statsråd Anniken Hauglie, statssekretærene Christl Kvam og Morten N. Bakke og politisk rådgiver Julie M. Remen. 
Photo: Lars Nerdrum.

Statsråd Anniken Hauglie og hele hennes politiske ledelse i arbeids- og sosialdepartementet var på studietur i OECD onsdag 25. januar. Read more

Helseministermøte 17. januar 2017. 
Photo: OECD.

Utfordringene står i kø for helsepolitikerne. Stadig større andeler av offentlige budsjetter brukes på helsetjenester og samtidig er det sløsing, ineffektivitet og ulikheter i helsesektoren. Ministre og interessehavere i sektoren møttes til møter i Paris 16.-17. januar. Read more

Photo: OECD.

Helseminister Høie fikk overlevert en rapport om bruk av penger i helsesektoren i Norge under møtet The Next Generation of Health Reforms på OECD tirsdag. Read more

Omfattende strukturreformer bærer frukter, sier OECD i den økonomiske landrapporten for Mexico som kom ut 10. januar. Read more

Zombie-selskapene er ofte gamle. Sannsynligheten for å kategoriseres som levende død er størst for selskaper etablert for over 40 år siden

En ny artikkel fra OECD viser at andelen av ressursene som er låst i såkalte zombie-selskaper, har økt siden 2000-tallet. Det kan være en av årsakene til at produktivitetsveksten uteblir. Read more