A | A | A
Fra høyre: Statsråd Anniken Hauglie, statssekretærene Christl Kvam og Morten N. Bakke og politisk rådgiver Julie M. Remen. 
Photo: Lars Nerdrum.Fra høyre: Statsråd Anniken Hauglie, statssekretærene Christl Kvam og Morten N. Bakke og politisk rådgiver Julie M. Remen. Photo: Lars Nerdrum

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie på besøk i OECD

Statsråd Anniken Hauglie og hele hennes politiske ledelse i arbeids- og sosialdepartementet var på studietur i OECD onsdag 25. januar.

Politikerne møtte først OECDs generalsekretær Angel Gurría, og hadde deretter møter med en rekke fagfolk på arbeids- og sosialområdet. Dette ga nyttige diskusjoner om funn og innsikt opparbeidet gjennom pågående og nylig avsluttede prosjekter om tema som strekker seg fra innvandring og integrering til psykisk helse og arbeid, utsatt ungdom, kompetanse og livslang læring og OECD-prosjektet «Jobs Strategy». Det var rikelig anledning til å diskutere gode og dårlige erfaringer med løsninger for å takle en rekke utfordringer for arbeids- og sosialpolitikken.


Bookmark and Share