A | A | A
Fra venstre: Irene Johansen, Heidi Nordby Lunde, Liv Signe Navarsete og Hans Olav Syversen. 
Photo: Inger Ulleberg.Fra venstre: Irene Johansen, Heidi Nordby Lunde, Liv Signe Navarsete og Hans Olav Syversen. Photo: Inger Ulleberg

OECDs parlamentarikerdager

9. og 10. februar møttes over 100 parlamentarikere fra 38 land til OECDs årlige parlamentarikerdager.

Møtet ble i år holdt for 5. gang, arrangert av OECD Global Parliamentary Forum. De fleste deltakerne kom fra OECD-land, men også representanter fra bl.a. Argentina, Uganda, Algerie, Kamerun, Georgia, Costa Rica og Malawi var tilstede. Fra Norge deltok Heidi Nordby Lunde, Hans Olav Syversen, Irene Johansen og Liv Signe Navarsete.

Programmet ga parlamentarikerne anledning til å lære mer om OECDs arbeid og analyser på en rekke aktuelle områder. OECDs sjefsøkonom Catherine Mann ga en presentasjon om «lavvekstfellen» verdensøkonomien nå befinner seg i, og behovet for økte investeringer for å stimulere vekst. Hvordan håndtere og imøtekomme økende skepsis til globalisering og handel var også et sentralt tema på programmet. OECD presenterte dessuten sitt arbeid med bl.a. produktivitet og inkluderende vekst, PISA-undersøkelsen, «neste generasjon» helsereformer, og de nye bærekraftmålene.

Du kan lese mer om programmet her.


Bookmark and Share