A | A | A

Jobb i OECD

Photo: OECD.Photo: OECD

Last updated: 10.04.2013 //

Det finnes følgende innganger hvis man har lyst på å jobbe i OECD-sekretariatet:


Interns (studenter): Dette er en ulønnet ordning for studenter som ønsker arbeidserfaring. Det kreves at studiestedet undertegner en Memorandum of Understanding med OECD. Det er fra OECDs side også ønskelig at studiestedet (eller andre) støtter studenten finansielt, for eksempel i form av stipend. Studenter som er en del av et Corporate Programme ved et samarbeidende universitet (hittil har ingen norske universiteter en slik avtale) vil prioriteres.

Young Professionals (nyutdannede): Dette er beregnet for doktorgradsstudenter eller nyutdannede med mastergrad som har minst to år arbeidserfaring, enten i etterkant eller i løpet av studiet. Stillingene utlyses annethvert år. Man jobber i sekretariatet på lik linje med ordinært ansatte på fagområder som er strategisk viktige for OECD, og blir lønnet på et begynnernivå, tilsvarende A1eller A2-nivå (4 152€ - 5 306€ i månedslønn, ekskl. evt. tillegg). Disse stillingene utlyses hvert annet år, neste gang høsten 2014.

Secondments: Dette er en ordning hvor personer lånes ut fra institusjoner i hjemlandet, for eksempel fra departementer, for en periode på inntil 2 år. Formell arbeidsgiver er hjemlandet, som betaler alle utgifter tilknyttet stillingen – med unntak av kontorplass mv. Det er spesielt Finansdepartementet som har benyttet denne ordningen, med 2-4 sekonderte til enhver tid.

Ordinære stillinger: I alle kategorier. Disse lyses ut på vanlig måte – bl.a. på OECDs hjemmesider. Lønnsbetingelser er regnet for å være gode.

Du kan lese om ledige stillinger og praktikantplasser i OECD på OECDs hjemmeside

Les rapport fra Annette Skalde, Kunnskapsdepartementet, som har vært på hospiteringsopphold i OECD, her

 

 


Bookmark and Share