A | A | A

OECD publikasjoner

Photo: OECD.Photo: OECD

OECDs intranett OLIS. På OLIS publiseres alle dagsordener, oversikt over møter og alle bakgrunndsdokumenter. Tjenesten er gratis. For å få tilgang til OLIS vennligst følg anvisningene på OECDs hjemmesider.

OECDs iLibrary er OECDs elektroniske portal for alle publikasjoner (bøker, papirer) fra OECD, IEA, NEA, OECDs utviklingssenter og ITF siden 1998, samt statistikk tilbake fra 1960-tallet for mer enn 80 land.

Alle publikasjonene og dataene er søkbare, slik at man kan søke på innhold i alle. Dette gjør«iLibrary» til en av de største databasene for verdens økonomi, samfunn, utdanning og miljø mv., og et meget nyttig verktøy for departementer, universiteter, høyskoler og tenketanker.

OECD Online Bookshop 

For å bestille må OECD-publikasjonskontoret kontaktes direkte

på adressen herunder.

Publikasjonskontor: fax : 33 (01) 45 24 99 30

Email : bookshop@oecd.org

 

 

 

 

 


Bookmark and Share