A | A | A
Château de la Muette, hovedkontoret til OECD. Den norske delegasjonen holder til i bygget til venstre. 
Photo: OECD.Château de la Muette, hovedkontoret til OECD. Den norske delegasjonen holder til i bygget til venstre. Photo: OECD

Bakgrunn

OECD, eller "Organisation for Economic Co-operation and Development" (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling), ble stiftet i 1961. Organisasjonen er en videreføring av OEEC (Organisation for European Economic Co-operation), som ble opprettet i 1948 for å forvalte Marshallhjelpen som USA og Canada tilbød til gjenoppbygging av det krigsherjete Europa. De nordamerikanske og vest-europeiske landene, deriblant Norge, dannet OECDs opprinnelige kjerne på 20 land. Siden har medlemskretsen blitt utvidet til å omfatte land fra Oceania og Asia i tillegg til Mexico og flere sentral-europeiske land. OECDs medlemsliste teller nå 35 land. I tillegg deltar EU-kommisjonen i OECDs arbeide.


Medlemmene av OECD karakteriseres ofte som likesinnede i sine syn på økonomiske og sosiale spørsmål, og er jevnt over regnet for å være blant verdens mest velstående land. Det viktigste kravet som stilles til medlemskap i OECD, er et lands forpliktelse til markedsøkonomiske og demokratiske prinsipper. I praksis har dette kravet ikke alltid vært oppfylt: Spania, Portugal og Hellas var alle medlemmer i OECD mens det ennå hersket diktatur i landene.


Bookmark and Share